Walk and Talk

by Sofia Grenevall


Effekten av vad som händer när man går och pratar- rör på dig fysiskt och rör sig framåt i ett samtal är ganska häftig!!
Jag har använt det en del i mitt arbete som KBT terapeut framförallt när man "fastnat" i något och inte kommer framåt i tankarna. Om man upplever att man inte kommer vidare i ältandet och grubblandet eller bara behöver reflektera och spåna nya idéer. Ganska effektfullt att prata och diskutera i en bil också, vi sitter stilla i sätet men bilen för oss framåt och vi färdas tillsammans till en annan plats.
Vi lämnar något bakom oss. Vi tar oss framåt. Vi tänker lite nytt!
När vi sitter stilla och pratar stannar vi upp och landar här och nu och det är en annan viktig effekt. Också! :)

Bara att prata mer, våga lyfta fram, få hjälp med att vända och vrida på saker och ting är viktigt tänker jag. Kommunikation och information gör oss lugna. Prata mer!
Jag känner att jag i stressade perioder pratar mindre och kommunicerar mindre med framförallt min kära sambo, och det blir ju inte bra- missförstånden börjar hagla och man blir än mer stressad. Försöker påminna mig själv om det- prata, diskutera och informera mer överlag i relationer. Ganska tystlåten norrlänning som jag är blir det lätt att man stänger sig istället, inte bra. Inte för mig i alla fall.
Prova att ha nästa jobbmöte över en preparandkurs eller träffa vännen och gå istället för att sitta stilla och fika- det ger något speciellt- det kan jag lova! Prova!

Transient
Transient