Hälsoångest

by Sofia Grenevall


Att lida av hälsoångest har blivit ett vanligt problem i vårt samhälle idag. Att ständigt kunna läsa löpsedlar om olika symtom kopplat till farliga sjukdomar och trenden att googla det mesta kan lätt göra att man får ångest och oro kring sin hälsa.
Vad ska man äta, hur ska man träna, vilka är de farliga gifterna i vår närmiljö, hur stora är riskerna att jag kommer att drabbas av en farlig sjukdom??etc.
Det är "nära till hands" att börja tänka katastroftankar i dessa scenarior.
Att kunna googla på sina symtom kan ha en lugnande effekt men också det motsatta som i sin tur kan leda till onödig oro.
Hur kan man få hjälp? Hur ska man tänka?
Det "farliga" uppstår när man bekräftar sig själv och sina misstankar och symtom genom att googla och känna igen sig.
Upplever du att du ständigt kämpar med orostankar och hälsoångest kanske du behöver göra en utredning om "vad som är vad"?!
Vad är fysiskt och vad är psykiskt?
En fullt frisk människa med "nära tillgång" till orostankar kan lätt känna igen sig i många olika typer av sjukdomssymptom i onödan.
Ett första steg kan vara en läkarutredning för att sedan eventuellt uppsöka en KBT terapeut för att lära sig att arbeta med sina tankar, ta tag i sin onödiga oro och hälsoångest.
Känner du någon som lider av hälsoångest? Eller kan du känna igen dig själv i detta?
Gå inte runt med onödig oro!
Ta hand om dig!

Transient