HUR äter du?

by Sofia Grenevall


Det är ganska vanligt att vi äter mer eller mindre än "vad vi tror" eller mer ensidigt, kanske mer småätande och unnande/ belönande än vad vi är medvetna om.
?!
Genom att skriva kostdagbok - en registrering över ditt mat och dryckes intag över några dagar får du översikt över HUR du äter. Du får en ökad medvetenhet kring vad du "tankar din kropp med"!
Och då kan du välja om du vill göra något åt det.
Allt måste starta med en medvetenhet.
Sedan kan du göra ett aktivt val.
HUR vill du att din kost (mat och dryckesintag) ska se ut?
Se sedan över vilka eventuella förändringar du önskar göra och klargör för dig själv varför du ska göra detta.
Då kan du se vad du kan åstadkomma på egen hand och vad du eventuellt önskar ha hjälp med.
Lycka till och Du - var rädd om dig!!
Sat Nam!