Dåtid- Nutid- Framtid

by Sofia Grenevall


Var befinner du dig?
Vi är duktiga på att älta och grubbla över gamla saker.
Vi är också bra på att oroa oss inför framtiden.
Men NU då?
Här och nu.
Du kan inte längre påverka det som varit.
Inte heller direkt påverka vad som komma skall.
Men här & nu kan du göra mycket insatser som kan underlätta din framtid och inte göra om gamla misstag som du har bakom dig.
Det är här och nu det sker.
Inte då.
Vilka misstag vill/ kan du lära av?
Vilka resultat & mål vill du åstadkomma?
Vad kan du göra NU?
Vi gör så många val varje dag, varje timme. Om vi blir medvetna om våra val är det också lättare att få andra resultat.
Vi har makten över våra egna liv!
Allt går inte att påverka, men mycket!
Var rädd om dig!


Transient