Waterfront

by Sofia Grenevall


Idag fick jag agera lite pausfågel på waterfront kongress. 1000 pers satt i publiken och skulle sitta hela dan idag och lyssna på föreläsningar om diabetes. Springconf arrangerar olika typer av events och kontaktar mig då och då för den här typen av jobb. Energi fick dom allt, många skratt blev det och glada miner! Tacksamt jobb jag har!! :)

bild-10.JPG