Motivation del 1

by Sofia Grenevall


Det viktigaste att ta upp när det gäller motivation är att påpeka att motivation inte är en egenskap eller ett stabilt tillstånd som någon har eller inte.

Motivation kan växa, öka, byggas upp och förstärkas - eller raseras!

Att vilja ta hand om sin kropp måste komma från dig själv- och detta beslut måste förvaltas! För att behålla motivationen inom träning/ hälsoinvestering får vi inte ställa för hårda och/eller orimliga krav på oss själva - Se till att lyckas istället!

En viktig ingrediens när man talar om motivation= Tilltron till den egna förmågan till förändring!

När man vill förändra ett beteende behöver man stöd och förståelse, empati och respekt både från sig själv samt från närstående. Förändringsförsök innebär ofta bakslag, I förändringsprocessen ligger flera steg.

1. Funderar på en förändring

2. Överväger att göra ngt

3. Fattar beslut

4. Förverkligar beslutet

5. Fortsätter på den nya linjen

6. Återfall/ Bakslag

Återfall/ Bakslag förebyggs genom en handlingsplan. Var realistisk och ärlig och fråga dig:

-Vilka är mina eventuella hinder på vägen mot mina mål?

- Hur kan jag förebygga dem?

- Hur kan jag fortsätta framåt trots dessa hinder? 

Återfall/ Bakslag kan också förebyggas genom att ha ett antal realistiska och viktiga delmål på vägen.

Återfall eller bakslag ska tas på allvar men man ska försöka intala sig att ”loppet är inte kört”! Det är bara att starta igen! Och den här gången startar du inte från början - du startar där du avslutade, så du kan bara lära dig av dessa erfarenheter!

Vad kan du lära dig av detta bakslag och hur kan du förhindra att det sker igen?

För att kika mer på just motivation inför vissa steg/ val/ mål i livet kan kan arbeta med det så kallade "ambivalenskorset". Håll utkik så ska jag lära dig det!! Det är mycket användbart i många val i livet, stora som små!!