Mindfulness/ medveten närvaro

by Sofia Grenevall


”Förhållandet mellan dig och din kropp består av flera olika komponenter, tankar, känslor och beteenden.

Vad du än gör så gör du det med din kropp!”

Många sköter om sina bilar bättre än vad de sköter om sina kroppar och man kan inte
komma ifrån att kroppen är en enhet med ”kropp & knopp”.

Tankar och känslor påverkar kroppen. Men det är också tvärtom, kroppsliga minnen och
reaktioner framkallar känslor och tankar, kroppen uttrycker det psykiska livet.

En del människor har sämre kontakt med sitt känselsinne. De kan inte säga om något känns hårt eller mjukt, bekvämt eller obekvämt, bra eller dåligt (för kroppen).

Många kan inte heller säga om deras muskler känns spända eller avspända. Den här ”oförmågan” kan förbättras med hjälp av till exempel ökad kroppsuppfattning, yoga, massage och andra kroppsterapier.
Kroppsuppfattningen är en grundläggande del av vår identitet under hela vårt liv, den ökar av att vi använder vår kropp som den är tänkt för!
Medveten närvaro innebär att vara uppmärksam här och nu, att leva i nuet, att betrakta tankar som övergående mentala händelser, att koppla bort ”autopiloten”, och att uppleva tillvaron direkt.
Som barn gör! :)

Den mentala närvaron omfattar hela personen, allt kroppsligt/ fysiskt och allt själsligt/ psykiskt. Medveten närvaro ökas genom att observera nuet som det är, utan att lägga till eller dra ifrån, man observerar och upplever genom att fokusera på och vara engagerad i det du gör/ upplever.

Effekterna av Mindfulness/ medveten närvaro är ett mentalt tillstånd av medvetenhet, öppenhet och fokus. Ett tillstånd som för med sig enorma fysiska och psykiska fördelar.
En ökad medvetenhet resulterar i mer medvetna val och vi får lättare att nå de resultat vi önskar.

När vår medvetna närvaro ökar blir vi också mer medvetna om dina tankar!

Andningsövningar, avslappningsövningar och yoga är några tekniker för att öka den medvetna närvaron.
Acceptans och medveten närvaro går hand i hand!
Var rädd om dig!

Transient