Om våra tankar

by Sofia Grenevall


Våra tankar styr oss!
Hur ofta tänker du på dina tankar?
Vilka är dina återkommande tankar?
Vi matas hela dagarna med våra automatiska tankar som kommer reflexmässigt och vanemässigt.
Ofta hinner vi inte ens reflektera över dem.
Vi kan inte välja våra tankar men vi kan välja hur mycket de ska få påverka dig!
De automatiska tankarna skiljer sig från medvetet styrda tankar, de kan vara positiva, neutrala och negativa.
Positiva tankar ger oss energi, negativa tankar dränerar oss på energi och har tyvärr också en förmåga att betraktas som mer trovärdiga.
Negativa tankar har dessutom en förmåga att föröka sig och leder oss ofta till beteenden som vi inte vill uppleva konsekvenserna av.

”Bara för att det är en tanke behöver det inte betyda att den är sann”
eller
”Bara för att det är en tanke behöver jag inte tro på den/ lyssna till den/ agera på den”.

Ju mindre vi lyssnar/tror på våra tankar desto glesare kommer de och ju bättre vi blir på att resonera med våra tankar desto bättre konsekvenser får de!

Med hjälp av en medveten närvaro kan vi bli bättre på att välja hur vi önskar reagera på våra tankar.

(Inlägg om medveten närvaro och övningar kommer inom kort på bloggen!)

Så här fungerar vi:
Situation/ tigger
Automatisk tanke
Känsla
Handling/ beteende
Konsekvenser på kort och på lång sikt som antingen är positiva eller negativa.

Beskrivning av ”tanke/ känsla/ handlingkedjan”:
Vi befinner oss i en situation, där någonting triggar oss, jag får en automatisk tanke.
Tanken leder till en känsla, känslan innehåller en impuls till handling/ beteende.
Konsekvenserna på våra beteenden kan vara positiva eller negativa på kort och lång sikt.

När handlingen är negativ för oss behöver vi lära oss att hejda dessa impulser.

Tanke- känsla- handling kedjan pågår i oss under hela vårt vakna dygn.

Övning!: Registrera dina negativa automatiska tankar och skriv ner dem!

Håll ögonen öppna för övningar här på bloggen där du lär dig tankestoppteknik och att resonera med dina tankar!

Om du har frågor och funderingar kring detta- hör gärna av dig!!

Lycka till med arbetet med dina tankar!

Transient