Resonera med dina tankar!

by Sofia Grenevall


Här ser du exempel på frågor för att identifiera tankens betydelse/ resonera med tankarna!

Gör så här:
Använd dig av en tanke som är återkommande för dig och som ger dig en negativ känsla exempelvis oro eller ilska.
Resonera med den tanken med hjälp av dessa sokratiska frågor.
Sokratiska frågor kan man inte svara ja eller nej på, det gör att du "kommer vidare i ditt resonemang" och blir färdig med tanken.
Resonera med tanken tills den "klingat av", tills den inte påverkar dig känslomässigt negativt längre- tills tanken inte betyder något för dig.
Då är du "klar" med den tanken,

Hur mycket tror du på den här tanken?

Hur såg situationen ut där den automatiska tanken dök upp?

Vad gjorde du när tanken dök upp?

Vilka känslor skapar den?

Vad skulle du vilja göra?

Hur gör du nästa gång som något liknande dyker upp?

Kan du känna igen att du har någon tankefälla – exempelvis om du tankeläser eller tänker katastroftankar?

Vad är det värsta som kan hända?

Om det värsta händer – vad är det värsta med det?

Vad skulle du kunna göra om det värsta inträffar?

Om det värsta händer – vad har det för betydelse om 10 år?

Vad skulle du ge för råd till någon annan som var orolig över samma sak?

Lycka till!