Tankefällor

by Sofia Grenevall


Vad är tankefällor?
= Vanliga kognitiva förvrängningar.
Kallas ibland tankefällor eller tankefel.

Detta är något vi alla har. En del av oss hamnar oftare i "tankefällor" under vissa
perioder. Men alla begår vi dessa tankemässiga misstag då och då.

Ex på vanliga tankefällor;

Diskvalificering av det positiva:
Det positiva gäller inte eller du förklarar bort det. "Det finns säkert något lurt med det
här..."

Förminskning:
Du ser det positiva som verkligt men ändå betydelselöst.

Övergeneralisering:
Enstaka händelse eller
situation tolkas som typisk för hela ditt liv.

Svart-vitt-tänkande, allt eller inget-tänkande:
Det finns bara två alternativ; succé eller fiasko. "Om jag inte gör det perfekt är jag inte värd något."

Kikartricket:
Om du ser en ros ser du bara taggarna. Du fokuserar enbart på en aspekt, oftast negativ, bland många andra.

Personalisering:
Du tar på dig personligt ansvar, även när andra aspekter har betydelse. Till exempel tolkar du det personligt när kritik riktas mot en grupp.

Känslotänkande:
Du antar att de känslor du har är samma sak som verkligheten. "Jag känner att det är hopplöst, alltså är det så."

Tankeläsning:
Du tror dig veta vad andra tänker och har för uppfattning om en. "Det syns ju på dom"

Siarens misstag:
Du lever som om dina negativa förväntningar är fakta. "Det bara är så, det kommer inte att
funka."

Katastroftänkande:
Negativa händelser och mindre oförutsedda händelser blir stora katastrofer.

Måste och borde-tänkande:
Används ofta för att höja motivationen. De är förknippade med skuld- och skamkänslor. "Jag borde inte bli upprörd på min mamma, hon vill mig väl och blir sårad..."

Vilka tankefällor känner du igen dig i ?

För att hantera dessa tankar behöver vi lära oss att resonera med dem!
Resonera med dina tankar med hjälp av sokratiska frågor!
Håll utkik efter inlägg om sokratiska frågor!

Lycka till!!