Tankestoppteknik

by Sofia Grenevall


Vad är det?
Att använda sig av en s.k tankestoppteknik innebär att vi lär oss att stoppa tanken innan den "löper linan ut".

Innan du läser detta, läs inläggen om KBT, automatiska tankar, medveten närvaro och om hur du resonerar med dina tankar med hjälp av sokratiska frågor, så ser du lättare "hur det hänger ihop"! (Se tidigare blogg inlägg)

När vi hinner reagera över att en tanke är negativ minskar risken att den kommer tillbaka.
Om vi väljer att lyssna och reagera på de negativa tankarna kommer de att fortsätta att komma och konsekvenserna kommer att vara desamma.
Om vi INTE lyssnar och reagerar över våra negativa tankar kommer de att bli mindre trovärdiga och kommer att komma allt glesare.
På så sätt kan vi få en ökad kontroll på vilket beteende som ska följa!
Men då måste jag ha resonerat färdigt med den först!

När vi fått en förbättrad kroppsuppfattning blir vi bättre på att lyssna till kroppens signaler och det i sin tur ökar sannolikheten att vi får en större tillgång till våra tankar och känslor.

Coolt va?!

Skaffa kontroll över dina negativa automatiska tankar det ger resultat- jag lovar!
Lycka till!

Transient