Stress (del1)

by Sofia Grenevall


™Ordet stress kommer från latinets ”stringere” som betyder ”dra åt”.

™Stress är ett av "våra moderna stora hälsoproblem" (leder ligan tillsammans med fetma)
Vi upplever stress när vi inte förmår att leva upp till de krav som vi känner oss ställda inför.
Våra kroppar är genetiskt programmerade att reagera med stress i hotfulla eller utmanande situationer.
Det intressanta är att kroppen inte kan se skillnad mellan att vi behöver leta efter föda för dagen, gå ut i krig eller att ha en deadline att prestera inför.
Var tredje kvinna och var fjärde man i arbetslivet känner sig stressad några dagar
per vecka eller mer, det vill säga att man är spänd, orolig eller okoncentrerad.

™Symtom: Humörsvängningar/ Labilitet, ™Nedstämdhet, Skuld och skam, Ilska och irritation, Ångest, oro, rädsla, panik, Koncentrationssvårigheter, Svårt att fatta beslut, Glömsk, ™Hjärtklappning, Tryck
över bröstet, Spända ömma muskler, ™Yrsel, ™Spänningshuvudvärk, Onormal trötthet, Infektionskänslighet, Magproblem, Sömnproblem, Ökat intag av mat och nikotin och alkohol, Kontrollbeteenden, ™Passivitet, ™Gör allting fort, Gör många saker samtidigt.

Känner du igen dig i flera av dessa symtom är det dags att reflektera över din stress situation.

Var rädd om dig!