Stress del 2

by Sofia Grenevall


Del 2 om stress handlar om Vad som händer i kroppen vid stress.

™Vid stress reagerar det autonoma nervsystemet inklusive hormonsystem, körtlar, mage, tarmar, och hjärta.

™Vi gör oss redo för att fäkta eller fly= Gasen/ Sympatikus.
Pulsen ökar, synen och hörseln skärps och vi andas fortare. Hormonet kortisol frisätts.

™Eller vi spelar död= Bromsen /Parasympatikus. Vi blir apatiska, håglösa och isolerar oss.

™Långvarig eller kronisk stress kan bland annat leda till stressutlöst utmattningstillstånd eller utbrändhet.

Vi har alla olika trösklar för olika stressorer.

™Vilka stressorer uppfattar du som hotfulla?

™Exempel på stressorer kan vara en bilkö, räkningar, omorganisationer, hotfulla människor, etc

Vi reagerar både på fysiska som psykiska hot eller påfrestningar.

Se över ditt liv/ din stress.
Vad kan du påverka/ vad kan du inte påverka?

Var rädd om dig!