Stress del 3

by Sofia Grenevall


Del 3 om stress handlar om att förebygga stressen!

Fundera på:
När mår du bra?
När är du lugn?
När är du glad?

Vad mår du mindre bra av?
Vad gör dig stressad?
Vad gör dig arg?

™Hur ser situationen/erna ut där du ”går
igång”?

™Vad kan du påverka / inte påverka?

™Hur kan du hantera situationen på ett bättre sätt?

Vad kan hjälpa dig?

™Skapa kontroll över ditt liv i de situationer du kan kontrollera genom att prioritera och planera!

Hitta en balanserad livsstil.

Underäter eller överäter?
Hanterar stress med mat?
”Svarar/ dövar” känslor med mat?

™Hur ser din balans ut just nu i din kost/ aktivitet/ återhämtning?

™Gör en färdig plan!
Ta ett beslut!

Skriv ner:
™Fortsätta stressa: Fördelar/ Nackdelar
™Ta det lugnare: Fördelar / nackdelar
Lycka till!

Transient