Symtomlista vid ätstörningar

by Sofia Grenevall


Psykiska symtom;

Fobisk  rädsla för viktuppgång

Störd kroppsuppfattning

Fettfobi

Tankar om otillräcklighet

Bristande impulskontroll

Depressionssymtom/ nedstämdhet

Ångestattacker

Trötthet

Tvångstankar/ Tvångshandlingar

Sömnstörningar

Självskadande beteende

Försämrat omdöme

Kroppsliga Symtom;

Menstruationsrubbningar

Tarmproblem förstoppning/ diarre

Magsmärtor

Tandskador

Svullna spottkörtlar

Hjärtrubbningar

Håravfall

Undervikt/  övervikt

Muskelsvaghet

Låg puls/ lågt blodtryck

Sänkt kroppstemperatur

Sänkt ämnesomsättningen vid svält

Sociala konsekvenser;

Ensamhet och isolering

Självförsjunkenhet

Avstannad utveckling

Känslor av utanförskap

Svårigheter att klara av arbete och studier.

Känner du igen dig eller någon i din närhet, vänta inte med att öka hjälp!

Var rädd om dig!!