Vad är KBT?

by Sofia Grenevall


Kognitiv terapi utvecklades av Aaron Beck under 1960 och -70 talen och integrerades
alltmer med traditionell beteendeterapi under 1980-talet. Kognitiv beteendeterapi
(KBT) är en terapiform med huvudfokus på att förändra beteenden i den nuvarande
situationen och att ge en ökad kontroll.
Order kognition= undersökning/ inlärande/ kunskap.
Fokus ligger på att hitta mönster i
våra tankar, känslor och beteenden.
Effekterna är bl.a en ökad kontroll,
självkännedom och livskvalité.
God hälsa & självkännedom går hand i hand! Genom kunskap om våra mönster lär vi oss om vad vi behöver förändra.
Några vanliga tekniker i KBT är bland andra sokratisk frågeställning, tillämpad avslappning, medveten närvaro och acceptans.
Problemlösning och åtgärder i nuet har företräde framför analyser av barndomens förhållanden.
KBT summeras som "konsten att göra det
som fungerar för patienten”!
KBT har, på vetenskapliga grunder visat sig fungera för de flesta psykiska problem inom bl.a: Stress/ Utmattning, Depression/ Nedstämdhet, Social fobi, Generell ångest, Oro, Ätstörningar, Fobier, Självkänsla, Smärtproblematik, Sömnproblem, bland annat.
KBT terapeuten bidrar med sin specifika
kunskap och patienten med sin, utifrån att han/ hon är experten på sitt liv.
Terapin utformas utifrån individen och den specifika problematik som föreligger.
Mer info hittar du på eliterehab.se
Önskar dig en fin dag!
/ Sofia