Anknytning

by Sofia Grenevall


När jag utbildade mig till KBT terapeut lärde vi oss en del om anknytning och jag tycker att denna teori är så intressant, så vill dela lite till er!
Anknytningsteorin anses vara den viktigaste teorin när det gäller människors förhållning till närhet, beskydd och omsorg samt självständighet, upptäckarglädje och egen förmåga och styrka.

Människobarnet föds ofullgånget och skört så därför är den tidiga relationen mellan spädbarnet och dess närmaste vårdare extra betydelsefullt. De första månaderna är barnet helt beroende av att en vuxen värmer, matar och beskyddar det. Därför måste barnet alltid knyta an- för överlevnad! Problemet kan vara kvaliteten i anknytningen.

Man har sammanställt denna teori efter att ha studerat små barn och separationer. Man tittade på hur barnet reagerade när det blev lämnat av sin anknytningsperson (föräldern oftast) i ett rum med en okänd person.

Den tidiga anknytningsrelationen mellan barnet och föräldern lägger grund för den framtida psykiska hälsan i 3 avseende:

- ett värdesättande av relationer och en önskan om att ingå i en sådan utan rädsla för att bli övergiven.

- en förmåga att reglera starka känslor utan att bli övermannad av dem.

- en förmåga att se andra människor som varelser med egna känslor och avsikter vilka man värdesätter och måste ta hänsyn till.

En trygg bas är det mest centrala begreppet i anknytningsteorin. Att vara en trygg bas för barnets utforskande och vara en "hamn" dit barnet kan återvända i händelse av upplevd fara eller hot.

Man brukar prata om dessa olika anknytningsmönster;

* Trygg - Reaktion vid lämnande är arg/ ledsen. Tillåter tröst och utforskar sedan igen.

* Otrygg /undvikande - Reaktion vid lämnande är " bryr sig inte" när förälderns kommer tillbaka.

* Undvikande anknytning - Utforskandet tar överhanden.

* Ambivalent - Ibland mycket trygg, ibland inte. Utforskandet blir lidande.

* Desorganiserad anknytning- när man inte kan klassificeras i något av de andra anknytningsmönstren.

Vår anknytning påverkar oss även i det vuxna livet och avspeglar sig i nära relationer. Man "ärver" anknytningsproblem över generationer.

Det finns ett så kallad "Sceeningsformulär" som ger svar på vilken typ av anknytning vi bär med oss, den heter ASQ, väldigt intressant. Är du nyfiken kan jag berätta mer!

Boktips för dig som vill läsa mer!

* Anknytning i praktiken av Anders Broberg och Pia Risholm Mothander (m.fl) Denna bok är för dig som vill lära dig mer och är intresserad av teori, här kan du läsa om hur anknytningen ser ut vid adopterade barn bland annat.

* Hemligheten av Egil Linge & en till författare som jag ej minns namnet på. Denna bok handlar om vilken anknytning vi bär med oss hur vi hanterar relationer i vårt vuxna liv. Den här boken har jag lånat ut till någon och jag minns ej vem- jag måste börja skriva upp sådant. :/ Har Du den här boken (min) liggandes hemma kan du väl lämna tillbaka den?! - Jag saknar den!

KOM iHÅG!!! - Ta hand om dig!!