ADHD & Stresssymtom

by Sofia Grenevall


Det finns så kallade "självdiagnostiseringstester" som kretsar på nätet där du bland annat kan "se" om du har adhd eller inte.

Jag ser dessa tester som bra för vissa men "farliga" för andra. Det "farliga" består i att det kan ibland vara svårt att "läsa mellan raderna" och se sig själv/ sin livssituation objektivt/realistiskt.

Många av de symtom som är "typiska vid en adhd problematik" kan vara utlösta av långvarig stress!

Oavsett om du har adhd eller är stressad kan du självklart arbeta med dina symtom för att de ska minska och du kan lära dig att leva med dem etc.
Det intressanta när det gäller diagnostisering är att det "går lite trender" i detta! En period kan det vara många som diagnosticeras av ex asberger eller borderline och i andra perioder är det många som diagnosticeras för adhd.
I vissa fall kan en diagnostisering hjälpa individen framåt i livet, få förståelse för sina problem och förhoppningsvis terapi och ev få medicinering i de fall det behövs, i andra fall kan jag se (och många andra terapeuter med mig) att det "fängslar" individen och risken är stor att man "gömmer sig" bakom en diagnos istället för att arbeta med de problem man har.

Självklart generaliserar jag ordentligt nu men jag vill framhäva ytterligheterna här för att få upp ögonen på det här problemet.

Om jag är stressad och orolig för min stress, min hälsa och mina beteenden som föds ur min stress och går ut på nätet och gör en adhd test (dessa tester är väldigt enkla och kortfattade, om du är orolig för att ha en eventuell diagnos görs en omfattande utredning hos psykolog) så kommer mina problem att klargöras men jag kanske heller inte förstår, kan se samband att detta är stressutlösta symtom.

Jag skulle vilja påstå att många som är stressade skulle lätt med dessa tester få en adhd diagnos. Intressant va?

Så vad vill jag säga med detta?
Om du gör någon typ av "test på nätet", Se på vilka frågor du får svara på med en objektiv syn och gör sedan en bedöming om du lider av stress.
Ta sedan hand om din stress med en ödmjukhet och öppna ögon. Oavsett om det i slutändan (efter utredning) skulle visa sig att du lider av en diagnos eller inte.
Var rädd om dig!