Andningens betydelse

by Sofia Grenevall


Andningen är kanske den allra viktigaste av våra vitala livsprocesser eftersom den är
reglerad på ett djupt omedvetet plan.
Vi kan också styra vår andning medvetet, då
vi kan hålla andan, sucka eller djupandas. Andningen är den förenande länken mellan det medvetna och det omedvetna.
Varje dygn tar vi 20.000 andetag och under hela vår livstid kommer vi att andas ut och in mer än 500 miljarder gånger!
Många människor har inte en optimal andning, vi andas ”fel” på grund av bland annat stress och oro.

Andningen påverkas av känslor, vi håller andan exempelvis när vi blir rädda, vi andas mer intensivt när vi blir arga och när vi blir stressade andas vi snabbare.
Genom att lära sig att medvetet ta långsamma och djupa andetag kan man motverka stress och på bara några sekunder blir man lugnare och hittar sin inre balans i
en stressad situation.
När du lär dig andas på rätt sätt syresätts hela kroppen effektivare.
Vid en ytlig andning används till största delen bröstkorgens muskler.
Vid andning med bröstkorgen kommer förhållandevis lite luft in i lungorna och man måste andas oftare och snabbare för att kunna syresätta kroppen.

Att andas med buken är att föredra då det bland annat minskar spänningar i
musklerna kring bröstkorg, axel och nackpartier.
Andningsövningar kan utföras på olika sätt i kombination med rörelse eller i liggande ställning.

Effekter: Andningsövningar ökar kontrollen
över andningen som i sin tur kan minska muskelspänningar och leda till en
bättre kroppsuppfattning och kroppskontroll.

Håll utkik efter Andningsövningar här.
Börja med att medvetandegöra din andning.

Transient