Hormonernas inverkan på dig!

by Sofia Grenevall


Forskningen har visat att oxytocin är en mycket viktig komponent i kroppens lugn- och- ro system som verkar i motsats till alla stressreaktioner. 

Några av effekterna är t ex att halten av stresshormonet kortisol minskar, puls och blodtryck sjunker, inlärningsförmågan förbättras och den sociala interaktionen ökar.

Effekter kan också visa sig i minskad smärta och ökat välbefinnande.
Vid beröring produceras oxytocin. Det sägs också vara luftburet- om du masserar någon eller träffar någon som precis blivit masserad kan du bli "smittad"! :)

Det är härligt att höra att på många skolor får barnen lära sig att massera varandra och man har sett att mobbing har blivit ett mindre problem i de klasser där massage sker regelbundet!
Många nyblivna föräldrar går på spädbarnsmassagekurser och förutom den positiva direkta effekten förälder/ barn får under själva behandlingen så är jag övertygad om att relationen stärks genom detta och att föräldern kan bli mindre stressad i sin roll som nybliven förälder.

Namnet endorfiner är en sammanslagning av endogena morfiner, det vill säga morfin som kroppen själv tillverkar. Endorfiner kallas ofta för kroppens eget smärtstillande medel
och de kan även påverka vår mottaglighet för infektioner, stress, psykiska sjukdomar, hjärnans utveckling, sömn, tillväxt samt åldrande. Stimulering med endorfiner leder till eufori och lyckokänslor.

Endorfinerna är den gruppen av naturliga ämnen som har störst positiv effekt på kroppen och kallas därför ofta för belöningshormoner. Endorfiner
stärker kroppens immunförsvar genom att öka produktionen av immunceller.
När du tränat är det dessa hormoner som du bär på och som gör det extra skönt efter ett träningspass!

Boktips om du vill fördjupa dig mer:
Kerstin Uvnäs Moberg, författare till boken
Närhetens hormon- oxytocinets roll i relationer. Natur och kultur, 2009: