Vad är Ortorexi?

by Sofia Grenevall


Ortorexi betecknar en fixering vid en "hälsosam" livsstil, präglad av tex överdriven träning och nyttigt ätande. Ortorexi har likheter med och överlappar till viss del med ätstörningarna, framför allt Anorexia, men är mera att betrakta som ett överdrivet uttryck för rådande samhälleliga trender och värderingar. En ortorektikers mål är att vara den ultimata hälsosamma människan.

Begreppet ortorexi myntades av amerikanen Steven Bratman i slutet av 1990-talet. Han åsyftade personer som hade fastnat i ett tvångsmässigt "hälsosamt" och oftast, men inte alltid, ätande och som ägnade sig åt överdriven fysisk träning.
”Where the bulimic and anorexic focus on the quantity of food, the orthorexic fixates on its quality”.
Själv var Bratman kock då han började uppmärksamma människors olika krav på kost. Nu praktiserar han alternativ medicin och efter insikten i hur besattheten i kost och träning, hälsa, kan påverka en människas liv är han inte lika troende i alternativa dieter för att bota sjukdomar.

Ortorexi kan betraktas som en form av "träningsnarkomani", som i kombination med en strikt, "hälsosam" kosthållning kan gå så långt att situationen kan bli psykiskt ohanterlig och/eller fysiskt farlig för den enskilda individen. Tillståndet kan då övergå i ett diagnostiserbart psykiatriskt tillstånd, till exempel en >ätstörning

Den ortorektiska individen känner sig misslyckad och otillfredsställd om han eller hon inte har uppfyllt sina stränga och oftast högst orealistiska mål avseende träning och kosthållning. Medvetenheten om födans näringsinnehåll är mycket hög och används för att "kontrollera" födointaget. Han eller hon kompenserar nästan alltid ett "för stort" kaloriintag med att öka mängden träning. Ortorektiska individer har egna definitioner av vad som är "hälsosamt". Dessa definitioner kan ändras så fort en ny diet eller livsstil omtalas. Gärna, som sagt, från tidningar eller böcker.

Det blir oftast svårt för en ortorektisk individ att bibehålla ett normalt socialt liv eftersom de inte kan äta samma mat som sina vänner, måste träna ofta och ha kontroll över sin vardag. Eftersom kosten är så strikt kontrollerad och påverkad av teorier av vad som är nyttigt får oftast inte kroppen det den behöver. Till följd av detta minskar vikt, ork och den allmänna lusten. Oftast är det dock svårt att identifiera ortorektiker på grund av att de ser hälsosamma ut. Deras mål är som sagt inte att gå ner i vikt och om de minskar för mycket brukar de försöka gå upp till deras egna idealvikt.
Identifiering av en ortorektiker kan ske genom att man beaktar känslo- och beteendemässiga förändringar som inte skiljer sig nämnvärt från övriga ätstörningar. Dock kan ortorektiker få fysiska symtom liknande överträning det vill säga bristfällig koncentrationsförmåga, muskelvärk med mera.
Behandling av ätstörningar sker framgångsrikt med olika former av samtalsterapi, ofta i kombination med kostrådgivning och medicinskt omhändertagande. Någon särskild behandling vid ortorexi är inte känd.

Dock är det många som inte söker sig till behandling eftersom de av sin omgivning oftast ses som väldigt hälsosamma och nyttiga. För att fler ska söka behandling måste oftast omgivningen ta ställning till den ortorektiska individens osunda livsstil. Här är det även mer problem för män att se problemet eftersom Ortorexi är med förknippat med kvinnor. Män hade lättare kunnat acceptera en fobi som är relaterad till renlevnad än till kvinnor.

Denna text är ur vårdguiden.

För ett tag sedan skrev jag om varför denna blogg inte är en träningsblogg och detta inlägg är ytterligare en anledning. Jag vill inte bidra till fler "sjuka" ideal.

Här har du ett Boktips som jag gett tidigare men som definitivt tål att upprepas!
Var rädd om dig!

Transient