Sömn is the shit!

by Sofia Grenevall


Transient

Känner ni igen herr John blund? 

Vi har alla olika stort sömnbehov och den mängd sömn som just din kropp behöver är viktigt att du ger den. Slarvar man med sömnen under en längre tid är det större risk att du blir sjuk och skadad. Att ha en sömnbrist i kroppen innebär stress för kroppen och kan leda till bla viktuppgång eller nedgång samt högre belastning på hjärta och kärl bland annat. Kroppen behöver sömnen för att "reparera sig" och bygga upp sig för att klara nästa dag med alla fysiska och psykiska påfrestningar den kommer att utsättas för. Ju mer "krävande liv" vi lever desto viktigare är sömnen helt enkelt! Om jag sover för lite får jag heller inte de bästa resultaten av mina träningsinsatser.

Sömnbesvär har kraftigt ökat de senaste 10- 15 åren och man tror att det mest beror på stress, dygnetruntarbete och krav på ständig tillgänglighet.  

Långvarig sömnbrist kan leda till minnesstörningar, irritation, koncentrationssvårigheter, diabetes typ 2 och depression och utbrändhet eller utmattningssyndrom.

God sömn är helt enkelt en grundförutsättning för en optimal fungerande hjärna!   

Sömnmedel hjälper bara kortsiktigt och förändrar inte de faktorer som gör att sömnbesvären uppstår. Behandlingsresultat med KBT metoder är goda och förbättringarna håller i sig över tid.

Enligt "sömnexperter" kan man ersätta 2 timmar förlorad nattsömn med en 20 minuters "powernap" mitt på dagen mellan kl 14-16 . Du ska alltså inte sova lägre än 20 minuter och inte "fel tid på dagen" för att få denna effekt. Så ställ timern på telefonen eller klockan, hopp i säng och ta igen lite sömn. Ju oftare du gör det desto bättre blir du på det.

Jag har övat på detta och numera somnar jag på 2 röda sekunder nästan var som helst  och vaknar ca 15 sekunder innan klockan ringer så kroppen har vant sig vid dessa powernaps och jag älskar dem! De kan verkligen vara min räddning vissa dagar för att jag ska orka leva det liv jag önskar! Ett liv med mycket innehåll i ett ganska högt tempo, då känner jag mig stimulerad. Denna typ av liv vill jag leva och göra det med en hög närvaro och om jag inte har fått tillräckligt mycket med sömn och återhämtning i kroppen är jag inte närvarande...

Boktips! Sömn, Sov bättre med kognitiv beteendeterapi. Av Marie Söderström