Depressionssymtom

by Sofia Grenevall


Depression är en sjukdom som många drabbas av. Om du är deprimerad känner du dig ofta nedstämd och får ångest utan någon påtaglig orsak. En uttalad trötthet är vanligt, liksom problem med sömnen och minskad matlust. Hur en depression upplevs varierar väldigt mellan olika personer. Depression kan också vara ett tidigt tecken på annan sjukdom. Ta kontakt med din vårdcentral/ en terapeut om du tror att du drabbats av en depression.

Depression skiljer sig från tillfällig nedstämdhet ("lite nere" eller "deppig"). Att vara tillfälligt nedstämd är vanligt, det är en naturlig och oftast begriplig reaktion i olika livssituationer. Det är först när nedstämdheten blir djupare och ihållande, och förekommer dagligen under minst två veckor, som det kan röra sig om en depression.

En depression kan komma utan någon tydlig orsak. Men den kan också utlösas av olika yttre händelser, till exempel långvarig kroppslig smärta, familjeproblem, sorg eller andra påfrestningar. Både biologiska faktorer och svåra upplevelser tidigare i livet kan ge en ökad sårbarhet och ökad risk att drabbas av depression i vuxen ålder. Ofta samverkar och bidrar flera faktorer till en depression.

Depressionen kan leda till funktionsnedsättning och göra att det till exempel blir svårt att klara av ett arbete.

Omkring tio procent i befolkningen beräknas ha haft en depression under senaste året. Kvinnor drabbas betydligt oftare än män. Om man har haft en depression är risken att återinsjukna cirka 50 procent.
Om du har en depression är det vanligt att du: känner dig nedstämd, Ingenting känns särskilt meningsfullt eller roligt längre. Ibland kan du känna hopplöshet och att du aldrig kommer att kunna bli glad igen. Får svårt att påbörja och ta itu med saker och ting och får försämrat minne och svårt att koncentrera dig. Du blir rastlös, känner ångest och är lättirriterad. Känner dig värdelös och har svåra skuldkänslor, får försämrad aptit och går eventuellt ner i vikt. Du är väldigt trött, trots att du sover, har sömnproblem, till exempel att du vaknar tidigt med ångest och oro. Du kan även få kroppsliga tecken vid ångest och depressionstillstånd, till exempel: andnöd, hjärtklappning och värk i till exempel muskler.

Vid bipolär sjukdom förekommer depressiva perioder, varvat med perioder med förhöjt stämningsläge. Bipolär sjukdom kallas även för manodepressiv sjukdom.

Om du har varit deprimerad kan du minska risken för återfall genom samtalsterapi och/ eller medicinering. Kunskaper om sjukdomen ökar även din förmåga att hantera den. Om du lär dig känna igen tidiga varningstecken kan du själv minska risken för att bli sjuk igen genom att göra sådant som får dig att må bra. Det kan till exempel vara att träffa familj och vänner eller att motionera regelbundet. Även om det tar emot så är det mycket viktigt att du inte drar dig undan och blir passiv. Det ökar risken för att drabbas av en depression igen.

Om depressionen blir djupare och du får självmordstankar är det väldigt viktigt att du omedelbart söker omedelbar hjälp.

KBT, kognitiv beteende terapi är en effektiv behandlingsmetod mot depression.
Här får du ett boktips!
Var rädd om dig!

Transient