Medicinsk Yoga

by Sofia Grenevall


Mediyoga är en terapeutisk yogaform.

Det unika, som skiljer Mediyoga från andra yogaformer är att alla som är utbildade Mediyoga instruktörer har medicinsk kompetens och förstår yogans effekter ur ett medicinskt perspektiv.

Mediyoga är grundad och framtagen av Göran Boll på IMY, institutet för medicinsk yoga i Stokholm. mediyoga har sitt ursprung i klassisk kundaliniyoga och började ta form redan 1998 då det första samarbetet med karolinska institutet startade. Då gällde det en studie om vad yoga kan göra för patienter med kroniska ryggsmärtor. Sedan dess har genomförts många olika studier på Mediyoga och dess effekter på olika patientgrupper och ohälsa i stort.

IMY´s vision är att yoga ska finnas som en naturlig del i samhället, i människors vardag. Det är där det behövs. Därför arbetar IMY ständigt med nya forskningsprojekt, utveckling av utbildningar samt produkter och tjänster för att yoga ska bli tillgänglig och finnas där den gör nytta- mitt i den snurrande vardagen.

I den allt mer stressfyllda värld vi lever i behövs fler kraftfulla verktyg för att bättre skapa balans i våra liv och vår dagliga tillvaro.

Mediyoga är ett mycket kraftfulle redskap mot stress, utbrändhet och andra obalanser och det är enkelt att använda. det finns yogaövningar som passar för alla, logiska tekniker som du enkelt kan använda i din vardag.

Jag utbildade mig till mediyogainstruktör våren -11 efter att ha läst basmedicin på Axelsons hösten-10.
När jag leder yoga (på saga på torsdagslunch klass) använder jag mig av en del "verktyg" från mediyoga men jag blandar även in mer fysiska inslag i dessa klasser.

Just nu leder jag ingen "ren" mediyogaklass men funderar på att starta en grupp - så om det är någon som är intresserad efter att ha läst detta- maila mig gärna på sofia@eliterehab.se.
Kärlek till er!