Dagliga affirmationer

by Sofia Grenevall


Följ på Facebook!
Här har du en favorit!
Du är viktig
Ditt liv är viktigt
Du lever nu
Lev ditt liv
Värdesätt dig själv och ditt liv!
Kärlek till dig!
<3
:)

Transient