Barn & Djur

by Sofia Grenevall


Jag ser många anledningar till varför jag tycker att det är viktigt och bra att barn växer upp med djur.
Vi skaffade hund innan barnen kom så våra barn har alltid haft hund i sitt liv.
Självklar är det jag som har huvudansvaret för vår hund men barnen har "alltid" fått följa med på promenader i ur och skur.
Jag tror att barnen har mindre risk att utveckla allergier när dom växer upp med husdjur. Jag har läst en del studier om det också.
Att lära sig tidigt i livet att ta hänsyn till ett annat liv, en annan individ med behov att fylla och som man måste ta hand om tror jag bara är positivt.
Våra barn har egna kaniner och fiskar som de delvis har ansvar över. Jag tror att de lär sig mycket genom att ta (lite) ansvar och att ta hänsyn till en annan individ genom det.
Jag tror att om man haft husdjur i sitt liv, ett annat liv som man måste ta hänsyn till och som ibland går före ens egna behov gör det lättare att senare i livet kunna anpassa sig till föräldrar rollen. Men det är min teori.
Hur ser ni på detta?

Transient
Transient