Man lever livet framlänges men man förstår livet baklänges!

by Sofia Grenevall


Så sant!

Hur ser ditt livspussel ut?

- Hur ser bilden ut som du vill åstadkomma- leva?

- Hur lägger du ut bilderna vilken strategi har du för att färdigställa?

- Vilka bitar är självklara / enkla?

- Vilka bitar är svårtolkade / svårplacerade?

- Vilka är de viktiga bitarna som gör att du ser att bilden kan bli klar/ bli tydlig?

Jag Älskar dessa reflekteringar!

Jag brukar påminna mig själv och andra att "göra bokslut" med sig själv då och då- ifrågasätta sig själv, om du är på väg i rätt riktning etc- dessa frågor ger oss en annan bild av livet och insikt att vi kan påverka mer än vi anar!

Vi lever nu- påverka det du kan!

Kärlek til dig!

Transient