Muskelpansar

by Sofia Grenevall


Har ni hört talas om begreppet Muskelpansar? Vilket betyder att våra upplevelser inregistreras i vår biologiska organism. Till exempel andningsmusklerna.

Ångest exempelvis innebär ofta att utandningen inte fullföljs, vilket hämmar andningsmusklerna som blir stela och spända. Ett långvarigt ångesttillstånd skapar en tonus i musklerna som en utomstående lätt kan känna och som påverkar individens hållning, individen har fått muskelpansar.

Mycket intressant tycker jag!

Massage, yoga och Andningsövningar hjälper den drabbade att "lära sig att andas" igen och att öka kroppsmedvetenheten.

KBT är ytterligare ett verktyg för att medvetandegöra vilka tankar som skapar spänningen och för att arbeta sokratiskt med tanke- känsla- handling kedjan.

Var rädd om dig!
Älskar den här texten- du har all sanning inom dig- lyssna till den!

Transient