Jakten på perfektion

by Sofia Grenevall


Är det eftersträvansvärt?

Svaret är Nej om om man frågar mig.

Vad eller Vem är egentligen perfekt?  

Vill man verkligen vara perfekt?  

Strävas det efter den perfekta tillvaron? 

Kan man utföra något perfekt? 

Perfekt för vem? 

Jag tycker att man ofta kan läsa om hur vi i "dagens samhälle" jagar oss själva till ohälsa i jakten på perfektion och  det behöver vi ifrågasätta för oss själva!

Jag gillar den här; 

image.jpg

Låt oss vara äkta istället!

Fler borde våga erkänna och låta det synas att man inte är eller låtsas vara perfekt. 

Vi behöver sluta sträva efter något vi aldrig kommer att uppnå och finna ro.

Hur ser ni på det???