Basal kroppskännedom (repris)

by Sofia Grenevall


En del människor har sämre kontakt med sitt känselsinne. De kan inte säga om något
känns hårt eller mjukt, bekvämt eller obekvämt, bra eller dåligt (för kroppen).

Många kan inte heller säga om deras muskler känns spända eller avspända. 
Den här ”oförmågan” kan förbättras med hjälp av till exempel ökad kroppsuppfattning,
massage och andra kroppsterapier. Kroppsuppfattningen är en grundläggande del av vår identitet under hela vårt liv.
”Förhållandet mellan dig och din kropp består av flera olika komponenter, tankar, känslor och beteenden. Vad du än gör så gör du det med din kropp!”

Metoden basal kroppskännedom utvecklades ursprungligen av den
franske rörelsepedagogen Jacques Dropsy som är rörelsepedagog och psykoterapeut, bosatt i Paris. Hans arbete har haft stor betydelse för sjukgymnastikens utveckling i Sverige. Enligt Dropsy behöver vi se till människans livssituation för att söka orsakerna och hitta lösningarna på patienternas problematik.

Basal kroppskännedom präglas av den mentala närvaron, enligt förespråkarna innebär den att "öva på att uppleva kroppen"; att vara "här och nu".
Hållning, koncentration och balans tränas samt förmågan att lyssna på kroppens
signaler. Genom att öva känselsinnet
förfinar man sin kroppskänslighet. Personer som har övat upp sin kroppskänslighet har berättat att de fått ökad tillgång till mera känslor, särskilt glädje. De har också kunnat skilja mellan känslor bättre än tidigare.
* En ökad kroppsuppfattning ger i sin tur en ökad självkännedom.

Syftet & effekterna med basal
kroppskännedom är att bli mer medveten om beteenden och förhållningssätt till
livet som sker via ökad kroppsuppfattning, acceptans och medveten närvaro.

Använd sin kropp till vad den är gjord för= rörelse! Vi mår inte bra av ett stillasittande liv, varken fysiskt eller psykiskt.
Vardagsmotion är steg 1, träna helst lite varje dag. Folkhälsoinstitutet rekommenderar att man ska träna minst 30 min/ dag där man blir lätt andfådd. Hur många gör det? Upp å hoppa!! Vad ska du träna idag?
Använd din kropp- älska din kropp- ge den vad den förtjänar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

 

Roxendal Gertrud & Winberg Agneta. Levande
människa - Basal kroppskännedom för rörelse och vila. Natur & Kultur. 2006.