GAD Generellt Ångest syndrom

by Sofia Grenevall


Ur vårdguiden:
Generaliserat ångestsyndrom, eller GAD efter engelskans generalized anxiety disorder, innebär att en person sällan eller aldrig kan kontrollera sin oro och ängslan. Det påverkar hela tillvaron för den drabbade. De mest effektiva behandlingarna vid generaliserat ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi och antidepressiva läkemedel.

Generaliserat ångestsyndrom börjar oftast under barndomen eller tonåren. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor än hos män. Det tycks även som att fler äldre än yngre personer drabbas av generaliserat ångestsyndrom, till skillnad från andra ångestsyndrom.

Att känna oro, eller bli ledsen och trött av motgångar och påfrestningar är helt naturligt och något vi alla råkar ut för. Det innebär inte att man lider av generaliserat ångestsyndrom. För att få diagnosen ska man ha långvariga besvär som gör det svårt att sköta ett arbete, fungera socialt och fungera i familjelivet.

Symtom på generaliserat ångestsyndrom, En person med generaliserat ångestsyndrom är:
mer eller mindre konstant ängslig, osäker, okoncentrerad, rastlös, pessimistisk, spänd, stresskänslig, lättretlig.
Han eller hon kan även lätt bli uttröttad. Det är vanligt med dålig sömn och att man oroar sig på ett överdrivet sätt för stort som smått. Det kan i sin tur ge kroppsliga besvär som spända muskler, huvudvärk, tandgnisslan, svettningar, darrningar, muntorrhet, hjärtklappning, mag- och tarmbesvär och ett behov av att kissa ofta.

Personer med generaliserat ångestsyndrom vet att deras omgivning många gånger tycker att de oroar sig i onödan och tar ut olyckor i förskott.

Många drar sig för att söka hjälp och kan gå i flera år med sina problem. Av dem som söker hjälp är det få som söker för sin ängslighet. De söker istället hjälp för kroppsliga problem, som spända muskler, orolig mage och dålig sömn.
Egenvård vid generaliserat ångestsyndrom; I likhet med annan ångest kan en ändrad livsstil ha goda effekter vid generaliserat ångestsyndrom. Det kan till exempel vara att sova regelbundet, minska kaffe- och nikotinkonsumtionen, motionera regelbundet och ha avslappningsövningar.

Information om generaliserat ångestsyndrom och hur det behandlas kan vara ett första steg till att söka hjälp. Det kan också vara ett stöd för att själv börja inse att man har en sjukdom.

För en del kan självhjälp i form av en bok vara hjälpsamt. En bok som kan rekommenderas är "Fri från oro, ångest och fobier: råd och tekniker från kognitiv beteendeterapi" av Maria Farm Larsson och Håkan Wisung.

Här ser ni två till Boktips!

Ångestfri

Sluta älta & Grubbla

 

Känner du igen dessa symtom hos dig själv eller en närstående? Det finns hjälp att få! Livet är för kort för att man ska gå runt och må dåligt!

Var rädd om dig! 

❤️