Föreläsning om motivation

by Sofia Grenevall


Om 2 veckor ska jag hålla i en föreläsning om motivation ute på en arbetsplats.

Jag kommer bland annat att prata om den så kallade förändringsstegen som ser ut så här; 

1. Vi funderar på en förändring

2. Vi överväger att göra något

3. Vi fattar beslut

4. Vi förverkligar veslutet

5. Vi fortsätter på den nya linjen

6. Vi får återfall och bakslag

 

Återfall och bakslag förebyggs genom en handlingsplan.

Handlingsplanen innehåller SMARTA mål som innehåller både mål och delmål. Dessa kommer vi att gå igenom och diskutera tillsammans. Efter att man satt sina SMARTA mål är det dags att se över vilka eventuella hinder som kan uppkomma längs vägen. Sedan skapas kontroll och mindre risk för återfall och bakslag genom att förebygga att dessa hinder kommer längs vägen. Men det måste börja med att veta vad man vill åstadkomma eller uppnå.

Varför då? Just för att: 

LUST är vår starkaste motivator!

”Motivationen måste komma inifrån - Du måste kunna se målbilden framför dig och känna den i hela kroppen”!

Vid beteendeförändringar är tilltron till den egna förmågan till förändring jätteviktig!!

Och vi behöver också stöd från vår omgivning, empati, respekt och förståelse.

image.jpg

När man arbetar med sin motivation får man också en ökad medvetenhet! Win win!!