Checklista

by Sofia Grenevall


HALT. Stanna upp och checka av om du är;

Hungry, angry, lonely, tired? 

image.jpg

Vad behöver du för att vara i balans?