Vill skriva mer!

by Sofia Grenevall


Det var några år sedan jag skrev dessa böcker tillsammans med Jonas Lissjanis och min sambo Gustav Ström. Mina delar har handlar om yoga, kbt och motivation i dessa två böcker. 

FullSizeRender.jpg

Jag har just nu två stycken idéer på böcker som jag vill skriva som berör träning och  mental hälsa kopplat till kbt såklart och sunda hållbara livsvanor. 

Ser fram emot att få lägga energi på att skriva dem när det blir tillfälle!

Vad vill du läsa om?

Vad vill du lära dig eller bli bättre på? 

Vad tycker du saknas inom böcker som berör dessa ämnen?